Browsing All Posts published on »Nisan, 2013«

Mekânların Ruhu ve Emek Sineması Meselesi

Nisan 9, 2013

1

Mekân, işlevinden çok önce, o mekâna ait tarihi, ruhu ve kolektif bilinci bünyesinde taşır. Ultra-modern çağların mekâna yaptığı ilk kötülük, onu, önce tarihinden, sonra da ruhundan soyutlayarak, tümüyle işlevselliği içinde değerlendirmeye almasıydı. Mekânın ruhuna yönelik tecavüzün farkında olmamak, sadece “seküler” modernlerin değil, aynı zamanda o mekânlara ruh katmış geleneklerin modern mensuplarının da en önemli sorunu. […]

Sezai Karakoç ve İsmet Özel’i Eleştirmek!

Nisan 1, 2013

7

“İlim bir nokta idi; cahiller onu çoğalttı.” Hz. Ali (r.a.) Şiir nedir ve şair kimdir? Şair, hâlâ bir nokta olan hakikat ilminin işçisidir. Sözü çoğaltan değil, azaltandır. Şair, şiirini, sözle, kelimelerle ya da başka bir malzeme ile yazmaz; onun elindeki tek malzeme hakikattir. Ne duygunun, ne düşüncenin dilidir hakîkî şiir; her ikisinin de üstünde yer […]