İnsanart Manifesto

Posted on Ağustos 28, 2016

1


Bir amaç ekseninde kitaplar basacak olan ve İnsan Yayınları bünyesinde kurulmuş olan İnsanArt’ın kurulma ve yürütülme amacıdır:

———————-

İnsanart, sanatın, bir zengin ve tuzu kuru etkinliği değil hayati bir mesele olduğunu göstermek üzere geldi. İnsanoğlunun, hakikat yolculuğunda olmazsa olmaz bineklerinden birisi olduğunu anla(t)mak üzere…

Sanat, modern ve post-modern çağlarda, genellikle zengin elit kesimlerin yaptığı ve “anladığı”, halka uzak bir etkinlik olarak anlaşıldı. Vahye dayalı medeniyetlerin hepsinde, Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi, din ile sanatın ikiz kardeş olarak anlaşılması söz konusuydu hâlbuki.

İnsanart, insanlığın ortak mirası sanatın her alanını anlamaya niyetlenmenin bir çıktısı. Pergelin sabit ucunu dayadığımız hakikatin, hareketli ucu ve hareketini de belirlediği bir anlayışın… Hiçbir sanat birikimini atlamadan, Doğu’yu Batı’yla, Batı’yı da Doğu ile birlikte; bizi ötekinde ve ötekini kendimizde anlamaya çalışmak İnsanart‘ın ana şiarı.

Sanatın, hem modern öncesi dönemlerdeki, hem de modern ve post-modern çağlardaki serencamının, öyle ya da böyle insan ruhunun tarihini verdiğinin bilincinde olarak, “ruhun görünümlerini” aktarmak ve anlamaya çalışmak… Bu yüzden “şu sanat bizim değildir, bu yüzden görmezden gelebiliriz” gibi bir cümle kullanmadan, her sanatın ne olduğunu ve nasıl bir insanlığı öne sürdüğünü keşfetme yolculuğu İnsanart. Mimariden resme, edebiyattan şiire, tezhip, hat sanatları gibi “geleneksel” sanatlarımızdan sinemaya ve bütün bu sanatların poetikalarına kadar, sanat ve sanat düşüncesinin her alanını “kendimiz” yapmaya niyetlenmenin adı İnsanart.

Bu yolculukta İnsanart‘ta, poetika kitaplarından şiire, film sanatı üzerine kitaplardan mimariye, musikiye, tiyatro düşüncesi ve eserlerine, görsel sanatlarda nitelikli ve görsel malzemesi bol kitaplardan geçmiş dönemlerin poetika ve sanat tarihi kitaplarına kadar sanatı ve sanatla medeniyet ilişkisini anlamaya araç olacak her türlü kitaba yer olacak. “Ağır” seriler teorik zemini sağlayacak; nispeten “hafif” kitaplarsa, teorik ağır zemine geçmeden önce okuyucuyu hazırlayacak. Hafifliği hafifletmeden elbette…

İslam medeniyetinin mücevherlerini araştırırken, aynı zamanda diğer medeniyetlerin büyük eserlerini anlamanın, kendimizi anlamak için de önemli olduğunu şuurunda olarak, diğer dinler ve medeniyetlerin sanat anlayışlarından, modern ve post-modern çağlarda sanatın ne anlama geldiğini tefekkür etmeye yönelik çabalara kadar her şey gündeminde İnsanart‘ın.

İnsanart; iddialı değil ama sanatı ve hayatı anlamanın ancak aşk ile mümkün olabileceğini bilen bir kendine güvenle geliyor… “Öteki” ve ötekinin yaptığı eserlerle kompleks duymadan ilişki kurmak üzere; ama “kendini” ve zeminini unutmamayı amaç edinerek…

Posted in: Uncategorized