İstanbul Film Tefekkürü Programı

Posted on Ocak 17, 2018

0


6 Şubat Salı günü ilk dersi olmak üzere 2 haftada bir Ramazan’a kadar sürecek “deneme amaçlı” bir program başlatıyoruz. Program hem gelenlerin, hem de dersi verecek olan bizlerin beklentisini karşılarsa, Ekim, Kasım gibi başlayacak ve bir yıl boyunca her hafta olacak ve belirli bir döneminden sonra uygulamaya yönelik insan yetiştirmeyi de amaçlayacak bir şekle dönüştürülecek.

İsmail Erdoğan’ın değerli destekleriyle İstanbul Tasarım Merkezi’nin konferans salonunda başlayacak derslerle ilgili kayıtlar için aşağıdaki İstanbul Tasarım Merkezi web adresini kullanabilirsiniz.  Gelmek isteyen herkese açıktır bu program…

http://istanbultasarimmerkezi.org/istanbul-film-tefekkuru-programi_L313.html

*********************

Filmlerle Tefekkür Etmek, Filmleri Tefekkür Etmek…

Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebiyatına aşina, düşünme ve görme biçimlerine “okur-yazar”, dünya sanat ve film tarihi ve akımları üzerine tefekkür etmeyi becerebilecek, Gelenek ile film sanatı arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi amaçlıyor. Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki geçişkenliği, “görme biçimlerini”, film/sanat akımları ve film tarihini “anlamak” için teorik temel kurma yanında, gençleri sonradan yapabilecekleri pratik çalışmalara hazırlamayı amaçlıyor.

Bu programın hedef kitlesi sadece film sanatı üzerine düşünmek isteyen, izlediği filmleri “anlamayı” amaçlayanlar değil; aynı zamanda sanatın ve özelde de film sanatının tefekkürümüze nasıl katkıları olabileceğini dert edinen ve sanat tarihi, film çalışmaları, felsefe, ilahiyat, sosyoloji gibi alanlarda kendilerine bir yol çizenlerdir de aynı zamanda…

Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü bir temel kurmanın sonradan o temel üstüne konulacak yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. Niceliğin değil niteliğin egemenliği için yapılması gereken şey öncelikle temelin taşlarını sağlam döşemektir. Bu programın temel amacı da budur.

Program sırasında anlatılan/tartışılan mevzular, ilgili ve temsil edici film örnekleri ve sanat eserleri (resim, minyatür, hat, ikona, heykel, fotoğraf, mimari eserlerin fotoğrafları, müzik parçaları vs.) gösterilerek/dinletilecek ve üzerine konuşarak zenginleştirilecek; gösterilen film parçalarının bir film kanonu oluşturması amacıyla film-biçimleri ve akımları anlamında karşılaştırmalı bir değerlendirmesine gidilecektir.