Bir Düşünce Geleneğinin İnşa İmkânı Üzerine

Posted on Ağustos 20, 2018

0


Aşağıda Almanya’da yayımlanan Sabah Ülkesi başlıklı düşünce dergisinde ardı ardına yayımlanan üç yazı var. Bu üç yazı, -sanırım 2019’un ortalarında bitebilecek gibi görünen- sanat ve düşünce tarihini film sanatının perspektifinden bir değerlendirmeye tutma amacı güden ve 5 cilt olacak olan kitabımın bir girizgahı (sayfa sayısı kısıtı yüzünden daha çok hızlı bir girizgahı) mahiyetinde olduğu için özellikle blogdan linklerini vermeyi uygun gördüm.

Düşünmek, modern düşünme biçimlerinin bize dayattığı tek bir biçime sahip değildir. Eğer düşünmek üzerine düşüneceksek, en azından başka düşünme biçimlerinin (film sanatının en önemli kapasitelerinden birisi böyle bir -eskimeyen yeni- düşünme biçimine imkân vermesi bana kalırsa) varlığına dair izleri takip etmemiz gerekiyor. Ekteki üç yazı, belki sayfa sayısındaki kısıtlama sebebiyle (ki Sabah Ülkesi, düşünce dergileri içinde sayfa sayısı kısıtını minimize etmesi sebebiyle de özel bir dergidir) meramımı tam anlatmaktan uzak bir “parçalılığa” sahip; ancak, en azından derdimizin ve bundan sonra gelecek olan kitapların temel derdinin ne olduğuna dair ipuçları taşımaları anlamında önem verdiğim bir giriş anlamı taşıyor. Özellikle üçüncü yazı ve o yazının sonlarına doğru kısaca tartışılmaya çalışılan “eşzamanlılık” meselesi, bahsettiğim kitabın beşinci cildinin en temel mevzularından birisi olarak özellikle tartışmaya değer gördüğüm bir düşünme biçimi ortaya koyuyor. Yine “muhayyileye dayalı düşünmenin” ne demek olduğuna dair ipuçlarını da ekleyerek…

BİR DÜŞÜNCE GELENEĞİNİN İNŞA İMKÂNI ÜZERİNE -3- SANATIN/FİLM SANATININ DÜŞÜNMESİ ÜZERİNE KISA BİR GİRİZGÂH
http://www.sabahulkesi.com/2018/08/20/bir-duesuence-geleneginin-insa-imkani-uezerine-3-sanatin-film-sanatinin-duesuenmesi-uezerine-kisa-bir-girizgah/
BİR DÜŞÜNCE GELENEĞİNİN İNŞA İMKANI ÜZERİNE -2-
http://www.sabahulkesi.com/2018/05/25/bir-duesuence-geleneginin-insa-imkani-uezerine-2/
BİR DÜŞÜNCE GELENEĞİNİN İNŞA İMKÂNI ÜZERİNE -I-
http://www.sabahulkesi.com/2018/02/10/bir-duesuence-geleneginin-insa-imkani-uezerine-i/