Sakarya “Film Düşüncesi: Diğer Sanatlar ve Hayatlar” Programı

Posted on Ekim 30, 2018

1


Yıllardır program yaptığım ve kurumsal anlamdaki ciddiyet ve adaletleriyle en memnun olduğum yer olan Sakarya’da 2018-2019 dönemi programımızın detayları ektedir. Kayıtlar 1 Kasım’da başlayıp 7 Kasım’a kadar devam edecek ve  http://www.sakarya.bel.tr/  adresinden online olarak yapılabilecek. Bu yıl programa katılacak öğrenci sayısı en fazla 40’ta tutulacak.

————————-

Amaç: Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebiyatlarına aşina, dünya film tarihi ve film akımları üzerine tefekkür etmeyi becerebilecek, Gelenek ile film sanatı arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi amaçlıyor. Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki geçişkenliği, “görme biçimlerini”, film/sanat akımları ve film tarihini “anlamak” için teorik temel kurma yanında, gençleri sonradan yapabilecekleri pratik çalışmalara hazırlamayı amaçlıyor.

Hedef Kitle: Bu programın hedef kitlesi sadece film sanatı üzerine düşünmek isteyen, izlediği filmleri anlamayı amaçlayanlar değil; aynı zamanda sanatın ve özelde de film sanatının tefekkürümüze nasıl katkıları olabileceğini dert edinen ve sanat tarihi, film çalışmaları, felsefe, ilahiyat, sosyoloji gibi alanlarda kendilerine bir yol çizenlerdir de aynı zamanda…

Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü bir temel kurmanın sonradan o temel üstüne konulacak yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. Niceliğin değil niteliğin egemenliği için yapılması gereken şey öncelikle temelin taşlarını sağlam döşemektir. Bu programın temel amacı da budur.

Program sırasında anlatılan/tartışılan mevzular, ilgili ve temsil edici film örnekleri ve sanat eserleri (resim, minyatür, hat, ikona, heykel, fotoğraf, mimari eserlerin fotoğrafları, müzik parçaları vs.) gösterilerek/dinletilecek ve üzerine konuşarak zenginleştirilecek; gösterilen film parçalarının bir film kanonu oluşturması amacıyla film-biçimleri ve akımları anlamında karşılaştırmalı bir değerlendirmesine gidilecektir. Ayrıca ilgili konularda misafir edilecek düşünür ve yönetmenler de olacaktır.

Üçüncü haftadan itibaren, görülecek derslerin paralelinde her katılımcının (ya da 4 kişiye kadar grupların) üzerine uğraşması amaçlanan bir film senaryosu olması öngörülüyor. Mevcut bir filmin senaryosunun incelenerek, belirli bir konuda kendi senaryolarını yazmaları, gençlerin sonraki çalışmalarına basamak olabilecek mahiyette takip edilecek.

Not: 16 Haftalık temel program dışında ama muhakkak programı takip edenlerin katılması tavsiye edilecek ve izlenen film sonrası yönetmeniyle kapsamlı söyleşiler olacak etkinlikler olacaktır. Yönetmen ve film seçimleri her ay ayrıca duyurulacaktır.  

16 Haftalık Program:

Bölüm I: Sanatlar, Düşünme Biçimleri ve Film Sanatının Temelleri

 1. Hafta: Film sanatına giriş: Film sanatı hakikaten nedir? Görme biçimlerine bir giriş: Sanatların imgeleri – film sanatının imgeleri. Bir filmin temel unsurları…
 2. Hafta: Sanatlardan sinemaya 1: Şiir, edebiyat, tiyatro ve film sanatı
 3. Hafta: Sanatlardan sinemaya 2: Görsel sanatlar, mimari, müzik ve sinema
 4. Hafta: Film tarihine giriş: Filmin maddi tarihine karşı bir manevi tarih arayışı. Sanat ve film akımlarına panoramik bir bakış… İkinci Dünya Savaşı öncesi “dil oluşturan” film akımlarına kısa bir bakış: Klasik Hollywood’a “karşı” Sovyet biçimciliği… Soyut sanatlardan sinemaya… Fransız şiirsel gerçekçiliğinden deneysel sinemalara film tarihinin alt akıntısı…
 5. Hafta: İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve sonrasındaki “Yeni Dalgalar”… Avrupa’dan Japonya’ya yeni dalga sinemaların mahiyetine kısa bir bakış. Afrika, Güney ve Orta Amerika sinemalarına toplu bakış…
 6. Hafta: Türk sinema tarihi ve anlayışlarına toplu bakış…
 7. Hafta: Müslüman dünyası sinemalarına toplu bakış…

Bölüm II: Filmlerle İnsanlığın Problemlerine Panoramik Bakış. Temalar ve Filmler

Bu bölümde, ilgili temalarda dünya sinemalarında ve Türk sinemasında yapılmış en önemli filmlerden küçük parçalar izletilerek, filmlerden hareketle bu temaların felsefi, sosyolojik, psikolojik, teolojik tartışmalarının yapılması amaçlanıyor.

 1. Hafta: Savaş, mültecilik, göçmenlik ve sinema
 2. Hafta: Aşk, sevgi ve sinema
 3. Hafta: İnanç ve sinema: İmanın ve inançsızlığın film sanatındaki en güçlü ve derin tartışmalarına toplu bakış.
 4. Hafta: Gelecek, bilim ve sinema: Bilim-kurgular, kurgu-bilimler ve insanlığın geleceğine filmlerle bir bakış denemesi
 5. Hafta: İnsan psikolojisi ve sinema: Delilik, psikozlar, korku, endişe, kaygı gibi konuların film sanatının en önemli örneklerinden hareketle anlaşılması amaçlanıyor.

Bölüm III: İleri Film Düşüncesine Giriş: Film Felsefesinin Temel Yönelimleri

 1. Hafta: Temsil, taklit, tasvir, tecelli kavramlarının film sanatındaki karşılıkları.
 2. Hafta: Göstergebilim, fenomenoloji, hermenötik ve film sanatı
 3. Hafta: Tasavvuf ve film sanatı: “Tecelli olarak düşünme” ve film sanatındaki imkânları…
 4. Hafta: Senaryoların değerlendirilmesi ve ileri sanat ve film okumalarına giriş.