İstanbul Tasarım Merkezi Film Okulu 2. Dönem

Posted on Eylül 30, 2019

2


Geçen yıl ilkini yaptığımız Film Okulu’nun bu dönem ikincisini yapacağız.

Program Tarihi: 08 Ekim 2019 – 25 Şubat 2020 Program gün ve saati: Salı / 17.00 – 20.00  (Her dersin resmi süresi 3 saat ama çok daha uzun sürüyor genellikle) Program süresi: 18 Hafta

Kayıtlar için: https://istanbultasarimmerkezi.org/

Bu dönem, film sanatının pek de deşilmemiş imkânlarını konuşmayı planlıyoruz. Özellikle programın ikinci kısmında konuşulacaklar, hem benim hem de gelenler için önemli açılımlara imkân verecek gibi…

film-okulu-afis

FİLM OKULU DÖNEM II: FİLM SANATI VE EDEBİYAT

Bu program, edebiyat ve şiir sanatı ile film sanatı arasındaki köprüleri araştırmak yanında, bu iki sanatın benzerlik ve ayrılıklarını kendi özgünlükleri bağlamında anlamayı amaçlıyor. Böylece hem “edebiyat uyarlamaları” kavramının imkân ve problemlerini tespit etmeyi hem de film sanatının edebiyatın “dışında” kalan özgün yönlerini anlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl film sanatına giriş mahiyetinde yaptığımız “Film Okulu” programını hem derinleştirmek hem de film sanatı ve edebiyat üzerine düşünenleri ve film çeken/çekecek kişileri yeni soru(n)larla karşı karşıya bırakmak amaçlı bir “üst” versiyonuna taşımayı amaçlıyoruz.

Program:
1. Hafta:
Edebiyat Nedir, şiir nedir, film nedir? Benzerlikleri ve karşıtlıkları bağlamında teorik bir giriş.
2. Hafta
Dil kavramına ve felsefesine film felsefesinden bir giriş: Edebiyatta dil, şiirde dil ve film sanatında “dil” meseleleri üzerine bir karşılaştırma girişimi
3. Hafta
Dram sanatı ve film: Poetika bağlamında bir “yeniden okuma” ve trajedi ve komedinin film sanatındaki yansımaları.
4. Hafta
Metafor kuramları ve film sanatında metafor kullanımları üzerine karşılaştırmalı ve pratik yönelimli bir inceleme…
5. Hafta
Batı edebiyatı ve divan edebiyatında”dil sanatları” ve filmde “dil sanatları” üzerine bir karşılaştırma… “Sembol” kavramının ontolojisi üzerine bir giriş ve film sanatının imkânlarından birisi olarak “sembol”.
6. Hafta
Tarihi edebiyat ve tarihi filmlerin imkân ve sorunları üzerine bir inceleme…
7. Hafta
Edebiyatta ve şiirde “ses” ve film sanatında “ses” meselesi üzerine “kökses” araştırmaları bağlamında bir giriş denemesi.
8. Hafta
Edebiyat ve film sanatında mekân meselesine bir bakış. Mekân “tasarımları” imkânlarının film sanatının imkânları bağlamında pratik bir incelemesi
9. Hafta
Edebiyat ve film sanatında zaman meselesine bir bakış. Zamanın film sanatındaki imkânları üzerine pratik bir inceleme.
10. Hafta
Parodi, satir ve ironi kavramlarının edebiyat ve film sanatındaki “karşılıkları” ve senaryo yazımında kullanım biçimleri
11. Hafta
Senaryo kuramlarına bir giriş (bu haftadan itibaren senaryo yazımları ile ilgili pratik çalışmalar başlayacak ve sonraki haftaların her birinde dersin bir bölümü senaryo için kullanılacak)
12. ve 13. Hafta
Mitoloji ve film sanatı… Hint, Çin, Yunan, Roma, İran, Ortadoğu mitolojilerinin film sanatında uygulanması üzerine film tarihine eleştirel bir bakış.
14. Hafta
Tasavvuf edebiyatının açtığı imkânlar ve film sanatında potansiyel karşılıkları
15. Hafta
Mevlid metinlerinin film sanatı açısından incelenmesi
16 ve 17. Hafta
Kur’an-ı Kerim’den önceki “muharref kutsal metinlerin” ve Kur’an-ı Kerim’in anlatı kuramlarına katkısı bağlamında el alınması ve ses, kelime, cümle ve anlam “dizgisinin” film sanatında karşılıklarının aranması…
18. Hafta
Pratik bir senaryo çalışması. Yusuf Kıssasının Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim’deki aktarımının anlatı biçimi açısından ele alınması ve “en güzel hikâyenin” edebiyat ve film sanatındaki mevcut ve potansiyel karşılıkları.