Bursa Karagöz Film Düşüncesi Programı

Posted on Kasım 7, 2019

0


Kayıtları http://www.karagozsinemaatolyesi.com/ sitesinden yapabilirsiniz…

Başvuru formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8jnT7JehRKAJpubLJul1vFY-bp8rbiERUxTzml3sK5ymExA/viewform

Dersler 4 Aralık Çarşamba günü başlayacak ve 18 hafta sürecek. Akşam saat 18.00’da başlayacak olan programın süresi, grubun talepleri, durumuna göre belirlenebilecek…

Program Detayları:

Bursa Karagöz Film Atölyesi, Film Düşüncesi Programı

Amaç: Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebiyatına aşina, dünya film tarihini ve film akımları üzerine tefekkür etmeyi becerebilecek, Gelenek ile film sanatı arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi amaçlıyor. Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki geçişkenliği, “görme biçimlerini”, film/sanat akımları ve film tarihini “anlamak” için teorik temel kurma yanında, gençleri sonradan yapabilecekleri pratik çalışmalara hazırlamayı amaçlıyor.

Hedef Kitle: Bu programın hedef kitlesi sadece film sanatı üzerine düşünmek isteyen, izlediği filmleri anlamayı amaçlayanlar değil; aynı zamanda sanatın ve özelde de film sanatının tefekkürümüze nasıl katkıları olabileceğini dert edinen ve sanat tarihi, film çalışmaları, felsefe, ilahiyat, sosyoloji gibi alanlarda kendilerine bir yol çizenlerdir de aynı zamanda…

Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü bir temel kurmanın sonradan o temel üstüne konulacak yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. Niceliğin değil niteliğin egemenliği için yapılması gereken şey öncelikle temelin taşlarını sağlam döşemektir. Bu programın temel amacı da budur.

Program sırasında anlatılan/tartışılan mevzular, ilgili ve temsil edici film örnekleri ve sanat eserleri (resim, minyatür, hat, ikona, heykel, fotoğraf, mimari eserlerin fotoğrafları, müzik parçaları vs.) gösterilerek/dinletilecek ve üzerine konuşarak zenginleştirilecek; gösterilen film parçalarının bir film kanonu oluşturması amacıyla film-biçimleri ve akımları anlamında karşılaştırmalı bir değerlendirmesine gidilecektir.

Not: 18 Haftalık temel program yanında ve programla bağlantılı olarak, izlenen film sonrası yönetmeniyle kapsamlı söyleşiler olacak etkinlikler olacaktır. Yönetmen ve film seçimleri ayrıca duyurulacaktır.  

18 Haftalık Program:

 1. Hafta: Film sanatına giriş: Film sanatı hakikaten nedir? Görme biçimlerine bir giriş: Sanatların imgeleri – film sanatının imgeleri. Bir filmin temel unsurlar…
 2. Hafta: Sanatlardan sinemaya 1: Dil meselesi ve “şiir, edebiyat, tiyatro” ile film sanatı ilişkisi
 3. Hafta: Sanatlardan sinemaya 2: Görsel sanatlar ve sinema
 4. Hafta: Sanatlardan sinemaya 3: Mekân meselesi, mimari ve sinema. Ses, müzik ve sinema
 5. Hafta: Zaman meselesi ve sinema. Zamanın felsefesi, metafiziği ve film sanatının zamanı.
 6. Hafta: Film tarihine giriş: Filmin maddi tarihine karşı bir manevi tarih arayışı. Sanat ve film akımlarına panoramik bir bakış…
 7. Hafta: İkinci Dünya Savaşı öncesi “dil oluşturan” film akımlarına kısa bir bakış: Klasik Hollywood’a “karşı” Sovyet biçimciliği… Soyut sanatlardan sinemaya… Fransız şiirsel gerçekçiliğinden deneysel sinemalara film tarihinin alt akıntısı…
 8. Hafta: Soyut sanatlardan sinemaya… Alman ekspersyonizmi, Fransız şiirsel gerçekçiliği, Fransız empresyonizmi ve deneysel sinemalar… Film tarihinin alt akıntısı…
 9. Hafta: İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve sonrasındaki “Yeni Dalgalar”… Avrupa’dan Japonya’ya yeni dalga sinemaların mahiyetine kısa bir bakış
 10. Hafta: Manevi bir enstrüman olarak sinema: Önemli yönetmenlere toplu bakış: Tarkovsky, Bresson, Bergman, Ozu, Dreyer, Paradjanov ve çağımız sinemasında bu yönetmenlerin izi peşinde…
 11. Hafta: “Ötekilerin sinemaları”: Afrika, Güney ve Orta Amerika sinemalarına toplu bakış…
 12. Hafta: Türk sinema tarihi ve anlayışlarına toplu bakış…
 13. Hafta: Günümüz sinemaları, post-modern sinema, dijital platform dizilerine toplu bakış…
 14. Film kuramlarına giriş.
 15. Hafta: Modern film kuramları: Göstergebilim, fenomenoloji, Deleuze’nin hareket ve zaman imgeleri, Schrader’in “aşkın üslup”u ve “berzah sineması” bağlamında “bizim” olabilecek film kuramlarına giriş.
 16. Hafta: Tasavvuf ve bir imkân olarak berzah sineması
 17. Hafta: Film sanatının pratik unsurlarına giriş 1: Senaryo kuramları ve pratik senaryo çalışmaları
 18. Hafta: Film sanatının pratik unsurlarına giriş 2: Sinematografi ve film yönetmenliği
Posted in: Uncategorized