Quo Vadis Yeni Şafak?; Quo Vadis Ak Parti? (‘Fe Eyne Tezhebûn’ Dersek Anlar Mısınız?)

Kasım 13, 2015

1

Türkiye için çok önemli bir seçimi daha atlattık. 1 Kasım gecesi, ülkesi için, Müslüman dünyası için endişe duyan pek çok insan için bir bayram gecesi oldu adeta. İki üç yıldır yüksek yoğunluklu olarak sürdürülen ağır bir savaşta “zafer” anlamına geliyordu seçim sonuçları. En azından birkaç yıl için soluk alma fırsatı demekti ülke ve Müslüman dünyası için. […]

Popüler Kültür Hakikaten Nedir; Ot’tan Cins’e Kültür İktidarlarının Anatomisi

Ekim 7, 2015

1

Medeniyet, Allah’ın “ruhumdan üfledim” diye tanımladığı eşref-i mahlûkat olan Hz. İnsan’ın izini sürer. Pergelin sabit ayağı insanı yaratılmışların en şereflisi yapan özeliklerin “muhkem” durağında iken, hareketli ayağının gezdiği her yeri bu muhkeme göre “solumanın” işidir medeniyet kurmak. Bu yüzden uçucu olanı dahi, kalıcı olanın zaviyesine getirip ona göre değerlendirmek gibi bir özelliği vardır medeniyetin. Kültür […]

Babil Kulelerine Karşı Bir Medeniyet Tasavvuru

Eylül 17, 2015

0

“Firavun: Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa’nın Tanrısı’nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun’a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun’un tuzağı tamamen boşa çıktı.” Mu’min 36-37 Her medeniyet, kendi soluğunu mimari eserlerde, şehirlerde ve yaşayış tarzında yansıtır. O medeniyetin değerler hiyerarşisi, […]

Posted in: Uncategorized

Alçaklığın Evrensel Tarihine Yerel Katkılar

Eylül 9, 2015

0

İzlandalı yönetmen Friðrik Þór Friðriksson’un Angels of the Universe filminde bir “deli” diğer deliye “Artık bizi normal insanlar gibi giydiriyorlar. Tımarhanenin içerisini evlerimize benzetmek istiyorlar” der. Diğeri “neden?” diye sorar. Deli cevap verir: “Çünkü evlerimiz epeydir tımarhaneye benziyor.” Baudrillard’a parmak ısırtacak dönemlerden geçiyoruz. Hakikatin kaybolduğu gerçekliğinin de kaybolduğu ultra-simülasyon dönemlerinden… Hayatların gerçeğinin gündemimize yansıması değil, […]

Cinnet Toplumunun Şuursuz Müslümanları

Ağustos 24, 2015

1

Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor. Gezi olaylarından bu yana ısrarla sürdürülen ve Müslüman dünyasını tümüyle “ehlileştirmeye” yönelik saldırılar cinnet düzeyine erişmiş vaziyette. Tutarsızlığın, ikiyüzlülüğün, ilkesizliğin alıp başını gittiği bu dönemin kıyametten hemen önceki bir dönem olduğuna inanmamızı gerektirecek oldukça fazla sebep var. PKK’nın saldırıları yeniden başladığından beri tuhaf bir iklim hâkim ülkede. Gezi olaylarından […]

‘Taraf Olmak’ ya da ‘Olmak’! Yeni Şafak’ın Anatomisi

Temmuz 1, 2015

1

Müslüman dünyası yanıyor. Siyasi gelişmeler ve Müslüman dünyasına, başta Türkiye’ye olmak üzere, yapılan Haçlı saldırıları, gözümüzü “neden böyle olduk?” sorusuna çevirmeli. “İslam dünyası neden bu hâlde” sorusuna… Bu soruya cevap vermenin çıkış yolu, şu ana kadar rantını afiyetle yediğiniz siyasi iktidarı, ilk tökezlemede “satmak” değil tabii ki! Saldırının muhatabını bugün en sadık şekilde korurken, bu […]

Şuur Mevsimi Ramazan’da Bülent Yıldırım’ı Dinlemek

Haziran 26, 2015

0

Ramazan yenilenme mevsimi demek Müslümanlar için. Bütün kir pastan arınıp temizlenme… Yenilenmek, neyi yenileyip, hangi kir paslardan kurtulmamız gerektiğinin şuuruna sahip olmakla mümkün. Peki, bu şuura sahip miyiz hakikaten? Ramazan’ın “sıradan” Müslüman halk için bir yenilenme olduğu doğru; ancak bir de İlahiyat Hocaları için bir anlamı var Ramazan’ın. Televizyonların, gazetelerin “şenlendiği” bir ortamda en fazla […]